اگر ترامپ و پوتین زن بودند چه شکلی بودند؟

در فروشگاه گوگل پلی اپلیکیشنی وجود دارد به نام FaceApp که ادعا می‌کند که بسادگی می‌تواند تصاویر شما را جوان‌تر یا پیرتر کند، شما را جذاب‌تر کند و حتی می‌تواند جنسیت شما را تغییر دهد.

سایت برایت ساید، با استفاده از این برنامه، چند شخصیت معروف را زن کرده است. نتیجه کار نشان می‌دهد که حتی ترامپ و پوتین اگر زن بودند جذاب‌تر و زیباتر می‌بودند، اما آیا مونث شدن این اشخاص دنیای زیباتری را بوجود می‌آورد؟ خدا می‌داند و بس!

اگر ترامپ و پوتین زن بودند چه شکلی بودند؟دونالد ترامپ

اگر ترامپ و پوتین زن بودند چه شکلی بودند؟ولادیمیر پوتین

اگر ترامپ و پوتین زن بودند چه شکلی بودند؟رایان گاسلینگ

اگر ترامپ و پوتین زن بودند چه شکلی بودند؟لئوناردو دی‌کاپریو

اگر ترامپ و پوتین زن بودند چه شکلی بودند؟رابرت پتینسون

اگر ترامپ و پوتین زن بودند چه شکلی بودند؟بروس ویلیس

اگر ترامپ و پوتین زن بودند چه شکلی بودند؟وین دیزل

اگر ترامپ و پوتین زن بودند چه شکلی بودند؟

منبع:
برایت‌ساید
FaceApp در گوگل پلی