تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌ها

بچه‌ها و سگ‌ها

بهترین دوست بچه‌ها چه کسانی هستند؟
بابا و مامان؟
دکترها و پرستارها؟
معلم‌ها؟

بهترین دوست بچه‌ها سگ‌ها هستند.

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌ها 1بچه: عشق منی!
سگ: می‌دونم.

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌ها 2بچه: نصف بسکویتم را می‌دم بهت بشرطی که تو درسا کمکم کنم.
سگ: عوعوعو!

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌هاهمخونه

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌هابچه: چرا قلبت نمی‌زنه؟
سگ: قلب من اینجا نیست، ما سگا قلبمون توی کله‌مونه!

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌هابچه: هیچوقت منا ترک نکن!

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌هاسگ: بشر سردش می‌شود و نیاز به پتو دارد!

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌هاسگ: بیا عزیزم، پتویت را آوردم سرما نخوری!

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌هابچه: تو هم مثل من به لیسیدن برفا فکر می‌کنی؟
سگ: نه عزیزم، من به فلسفه مرگ و زندگی فکر می‌کنم!

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌هابچه: آه… چه روزگاری بود!

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌هابچه: نه بابا؟ راس می‌گی؟
سگ: سگا هیچوقت دروغ نمی‌گن!

 

تصاویری دیدنی از بچه‌ها و سگ‌هاسایت بروز نیوز: کوچولو، بهترین دوست تو کیه؟
بچه: اینه.

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments