بدترین تجربه آشپزی خود را به اشتراک بگذارید

قرار نیست همیشه همه چیز به خوبی پیش برود. کمی کم‌حواسی و کمی بی‌تجربگی و کمی بدشانسی و کمی کم و زیاد مواد و زمان و شعله آتش ممکن است زحمات شما را به هدر دهد و این برای هر کسی پیش می‌آید.

بدترین تجربه آشپزی خود را به اشتراک بگذاریدتجربه شکست خورده خود را در زمینه آشپزی برای ما بنویسید. عکسی هم اگر از دست‍خت تباه شده‌تان گرفتید و فرستادید چه بهتر.

بدترین تجربه آشپزی خود را به اشتراک بگذارید
باب اسفنجی درب و داغون
بدترین تجربه آشپزی خود را به اشتراک بگذارید
نشت پیتزا
بدترین تجربه آشپزی خود را به اشتراک بگذارید
نیمروی فرازمینی

تصاویر از: reddit.com

بدترین تجربه آشپزی خود را به اشتراک بگذارید
5 (100%) 1 vote

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar