در روز جهانی تنبل خوش باشید!

دهم ماه اوت روز جهانی تنبلی و بی‌عملی است، یک روز برای استراحت مطلق و انجام ندادن هیچ کاری!

در روز جهانی تنبل خوش باشید!

این روز بر همه تنبل‌ها مبارک!

در روز جهانی تنبل خوش باشید!

در روز جهانی تنبل خوش باشید!

در روز جهانی تنبل خوش باشید!

در روز جهانی تنبل خوش باشید!

در روز جهانی تنبل خوش باشید!

در روز جهانی تنبل خوش باشید!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments