ابتکار یک کتابفروشی

یک کتابفروشی در بوردو، فرانسه، با ترکیبی از جلد کتاب‌ها و صورت و اندام کارکنان و مشتریانش، تصاویر جالب و دیدنی را خلق کرد.

ابتکار یک کتابفروشیابتکار یک کتابفروشیابتکار یک کتابفروشیابتکار یک کتابفروشیاین کتابفروشی، اولین کتاب فروشی مستقل در فرانسه است که در سال ۱۸۹۶ افتتاح شد.


اینستاگرام The Librairie Mollat
instagram.com/librairie_mollat

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar