قدتان قد سبیل این مرد باشد، از سربازی معاف می‌شوید!

زوران لازارویچ با داشتن ۱۴۰ سانتی‌متر سبیل، آقای سبیل جهان شده است، و طبق خبرها هر پسر ایرانی که ۱۴۰ سانتی‌متر قد داشته باشد از خدمت سربازی معاف می‌شود!

قدتان قد سبیل این مرد باشد، از سربازی معاف می‌شوید!
زوران لازارویچ [Zoran Lazarevic] مردی ۷۰ ساله است که امسال در کشور صربستان به عنوان دارنده درازترین سبیل جهان شناخته شد.

در ایران خودمان، طبق خبری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، بر اساس آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که از مرداد ماه سال ۱۳۹۳ اجرایی شده است، چنانچه قد مشمولی کمتر از ۱۴۰ سانتی‌متر باشد، به طور دائم از سربازی معاف خواهد شد.

guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments