مرد اوگاندایی در یک روز با سه زن ازدواج کرد

اگه قراره تا ۳ نشه، بازی نشه، بذار یه دفعه ۳ تا بشه!

محمد سیماندا مرد ۵۰ ساله، که فروشنده مواد غذایی است، در یک روز و بطور همزمان با سه زن ازدواج کرد.

مرد اوگاندایی در یک روز با سه زن ازدواج کرد

عروس بزرگنر ۴۸ ساله است و پنج فرزند دارد. دو عروس دیگر خواهر هستند و ۲۴ و ۲۷ سال سن دارند.

مرد اوگاندایی در یک روز با سه زن ازدواج کردمرد اوگاندایی در یک روز با سه زن ازدواج کرد

فعلا که جشن و شادی است، تا بعد که ببنیم این سه هوو چگونه با هم و با یکتا شوهرشان مدارا خواهند کرد. خدا بخیر کند!

مرد اوگاندایی در یک روز با سه زن ازدواج کرد

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments