بچه خوب، مامان باباشو ماساژ می‌ده!

بچه خوب، چه بچه آدم باشه و چه بچه گربه، وقتی مامان باباها به ماساژ و مشت و مال نیاز دارند، نه نمی‌گه!

 بچه خوبی باشید!

بچه خوب، مامان باباشو ماساژ می‌ده!
بچه خوب، مامان باباشو ماساژ می‌ده!
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar