یک دل سیر گریه ملیکا شریفی‌نیا

ملیکا شریفی‌نیا می‌گوید گریستن در اتوبان بدون دیده شدن خاصیت اتوبان است، حرف زدن و فریاد کشیدن نیز!

البته این خاصیت یا درست‌تر بگوییم بی‌خاصیتی ساکنان شهرهای بزرگ است که انسان‌ها ماشین می‌شوند و از انسانیت دور!

یک دل سیر گریه ملیکا شریفی‌نیا
یک دل سیر گریه ملیکا شریفی‌نیا

ملیکا شریفی‌نیا نوشت:

می‌دانید اتوبان‌ها خاصیتِ عجیبی دارند مثلا می‌توان در مسیرشان یک دلِ سیر گریه کرد بدون آنکه کسی ببیند و با همان گریه‌ی وحشتناک و بی پایان آنقدر حرف زد و فریاد کشید که دیگر صدایی در گلو باقی نماند بدون آنکه کسی بشنود!

و می‌توان در اواسط آنهمه گریه و زاری به کسی زنگ زد که یک بار، فقط و فقط “یک” بار گریه‌ی آدم را دیده! حرف‌هایش را شنیده، فریادهایش را خندیده و هنوز که هنوز است بی نظیر باقی مانده‌!

و با خیالی راحت تغییر مسیر داد به سمتِ خانه‌ی همان یک نفر که وقتی بهش می‌گویی آیا حوصله یک آدمِ اشک آلود را دارد‌؟ با پُر رویی می‌خندد و می‌گوید بلی دارم! مگر بار اول است‌؟

و شما نیز همان وسط خنده‌تان می‌گیرد و می‌گویید بلی بار اول است! ما که بارِ دیگری یادمان نیست!

و او با پُر رویيِ بیشتر می‌گوید: شما یادتان هست و گرنه هرگز با این حال نمی‌آمدید‌!

و شما كِیف‌ها می‌کنید از شناختِ دقیقش و گریه‌ها و در واقع “‌زاری”هایتان جایشان را به لبخند می‌دهند با پذیرایيِ دقیق ترش با چای با مِهر با خواندنِ داستانی نیمه تمام در بدوِ ورود‌!

و با متلک‌های بسیارش در راستای “هرگز” گریه نکردنتان که شدیدا به یادتان می‌اندازد چه جور آدمی هستید و چقدر “احمق” جلوه کرده‌اید در این لحظه‌ی بخصوص با آن ریمل‌های ریخته‌ی احمقانه و قیافه‌ی از زیرِ کامیون رد شده و بدبخت‌تان‌!

و کم کم شما “خودتان” را می‌بینید که حالش حسابی بهتر شده!

و خجالت‌ها کشیده از این گریه‌های مسخره‌ی “با” دلیل که انگار قرار است تنها، به تورِ این “یک نفرِ” بیچاره بخورند و این همین این!

تمامِ “این” ماجرای دردناک لعنتی فقط و فقط زیرِ سرِ همین اتوبان‌هاست!

از ما به ملیکا و همه دیگران نصیحت، که در این اتوبان‌ها، با این رانندگان، خود را رها نکنید در غم و غصه و دل تنگی‌ها و خشم و غضب‌هایتان!

چهارچشمی و با تمرکز کامل رانندگی کنید تا همیشه بتوانید به نزد این «یک نفر»‌ها برسید!

اینستاگرام ملیکا شریفی‌نیا
instagram.com/melikasharifinia

یک دل سیر گریه ملیکا شریفی‌نیا
به این مطلب امتیاز دهید

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar