آئین خره گیری در روز عاشورا

هر کجا که هیئت و دسته‌های عزاداری لرها برقرار باشد سنت خره گیری نیز انجام می‌شود.

آئین خره گیری در روز عاشورا
آئین خره گیری در روز عاشورا

گل‌مالی در زبان لری با عنوان خَه‌رَّه گیری تلفظ می‌شود و مردمان لر آغشتگی به خاک و گل را نوعی مرهم اندوه و نشانه بی‌رغبتی به زندگی پس از مرگ عزیزانشان می‌دانند؛ بنابراین همچنان که در غم از دست دادن عزیزان خویش به خاک افتاده و شیون می‌کنند در عزای سالار شهیدان نیز به گسترده‌ترین صورتی این آیین را اجرا می‌کنند تا عزیز فاطمه را چون عزیز خودشان سوگواری کرده باشند.

آئین خره گیری در روز عاشورا
آئین خره گیری در روز عاشورا

نوحه

ای کشته لب تشنه مادر، کفنت کو
بر پیکر صد چاک بگو پیرهن‌ت کو
عزیزان قتل شاهان است امروز
حسین تا چاشت مهمان است امروز
گلوی نازک و بی شیر اصغر
نشان تیر عدوان است امروز

آئین خره گیری در روز عاشورا
آئین خره گیری در روز عاشورا

منبع: صدا و سیما