امروز روز جهانی بستنی نونی است!

روز دوم ماه اوت روز جهانی بستنی نونی [نانی] است. با تبریک این روز به کودکان و بستنی خورها و بستنی دوست‌ها چند عکس بستنی نونی تقدیم می‌شود!

امروز روز جهانی بستنی نونی است!

امروز روز جهانی بستنی نونی است!

امروز روز جهانی بستنی نونی است!

امروز روز جهانی بستنی نونی است!

Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar