تفاوت آمار ازدواج پیرمردان و پیرزنان ایران

چرا مردان سالمند بیشتر ازدواج می‌کنند؟

سیف‌الله ابوترابی سخنگوی ثبت احوال کشور می‌گوید: «در طول ۹ ماهه اول امسال ۱۰۷۶ ازدواج ثبت شده مربوط به زنان سالمند بالای ۶۰ سال و ۷۸۱۲ ازدواج مربوط به مردان بالای ۶۰ سال است»!

در سال گذشته نیز در ۹ ماهه اول ۱۱۷۴ خانم بالای ۶۰ سال و ۷۸۶۸ مرد بالای ۶۰ سال ازدواج کردند.

تفاوت آمار ازدواج پیرمردان و پیرزنان ایران

ازدواج این افراد چه به قصد برطرف کردن نیازهای عاطفی و جسمی و روحی باشد و چه نیاز به داشتن یاور و همدم در شرایط ناتوانی و سستی و بیماری و پیری باشد، فرقی میان زن و مرد وجود ندارد، پس چرا پیرمردان در حدود ۷ برابر بیشتر از پیرزنان ازدواج می‌کنند؟

تفاوت آمار ازدواج پیرمردان و پیرزنان ایران

دلیل این امر را باید در بازار ازدواج یافت. در بازار ازدواج می‌توان دختر بچه و دختران و زنان بیوه و مطلقه جوان و میانسالی را یافت که حاضر [یا مجبور] به ازدواج با پیرمردان هستند، اما تقریبا هیچ نوجوان یا جوان مذکری وجود ندارد که راضی به ازدواج با پیر زنان باشد مگر اینکه پیرزنی ثروتمند باشد!

تفاوت آمار ازدواج پیرمردان و پیرزنان ایران

علت دوم این است که در این بازار، ازدواج زنان سالمند زشت و نکوهیده و ناپسند است و عموما زن‌های ایرانی، با زرنگی خاصی که دارند، یکی از دخترانشان را در خانه نگه می‌دارند برای ایام از پاافتادگی و ضعف و بیماری خودشان!

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments