تهرانی‌های اصیل چه شکلی بودند؟

قبل از قاجار، تهران، روستایی کوچک بود و در اصل تهرانی‌های خیلی اصیل دهاتی و روستازاده هستند. تهرانی‌های کم و بیش اصیل نیز، از آنجا که تهران شهری مهاجرنشین است، یا شهرستان‌زاده هستند یا اصالت‌شان بر می‌گردد به یکی از دهات و روستا‌ها و شهرهای کوچک و دور و نزدیک در کشور ایران.

تهران، به نسبت سیاست‌های دولت وقت، شهری کم و بیش مهاجرنشین و مهاجرپذیر است و به دلیل پایتخت بودن، امکانات بسیار بیشتری نسبت به دیگر شهرهای بزرگ ایران دارد و همین امکانات سبب کوچ مردم دیگر شهرها و روستاها به این شهر شده تا شاید روزگار بهتری برای خود و خانواده خود رقم زنند.

به دلیل تمایزی که تهران به عنوان پایتخت دارد، بسیاری دوست دارند خودشان را تهرانی بخوانند، چیزی هم از ما کم نمی‌شود و مبارکشان باشد!

تهرانی‌های اصیل چه شکلی بودند؟
خیابان چراغ گاز تهران

تصویری وجود دارد مربوط به حدود ۷۰ سال پیش، زمانی که تراموای اسبی در خیابان‌های تهران روی ریل‌هایش حرکت می‌کرد. نگاهی می‌اندازیم به این تصویر تا بدانیم که تهرانی‌ها قبلا چه شکل و شمایلی داشتند.

تهرانی‌های اصیل چه شکلی بودند؟تهرانی‌های اصیل چه شکلی بودند؟تهرانی‌های اصیل چه شکلی بودند؟در این عکس‌ زنان در حجاب کامل هستند، و مردها همگی جز یکنفر کلاه بر سر دارند!

مردها، لباس بلندی بر تن دارند که تا سر زانویشان می‌رسد، با وجود این شلوار هم ب‍پا دارند! مویشان کوتاه است و تک و توک ریش دارند!

بوی عرق تنشان از این فاصله سال‌های دور به مشام می‌رسد!

تهرانی‌های اصیل چه شکلی بودند؟یک سگ نیز وسط مردم دیده می‌شود و کسی کاری به کارش ندارد!

***

حسن ختام این مطلب، تصویر معشوقه یکی از شاهان قاجار است. همانطور که ملاحظه می‌کنید این دختر خانم تهرانی آنچنان زیبا بوده که نیازی به استفاده از وسایل آرایش و عمل جراحی بینی نداشته.تهرانی‌های اصیل چه شکلی بودند؟

عکس خیابان چراغ گاز از: timeline.com

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments