مجازات حیوان آزارها به خواندن اجباری یک کتاب

چند روز پیش، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، خبر داد که چهار نفر روباه ماده‌ای را که در چاهی گرفتار شده بود با سنگ پرانی و ضربات چوب شکنجه کردند و سپس این حیوان را دار زدند.

مجازات حیوان آزارها به خواندن اجباری یک کتاب

امروز خبر رسید که دادگاهی در شهر هوراند دو نفر از این حیوان آزارها را به انجام ۵۰۰ ساعت خدمات رایگان به عنوان همیار محیط زیست و خواندن یکی از کتاب‌هایی که در مورد نقش و اهمیت حیوانات در طبیعت و یا نحوه ارتباط انسان با حیوانات می‌باشد، زیر نظر اداره حفاظت محیط زیست، و توزیع ۵۰ جلد از همان کتاب در روستا به عنوان جایگزین ۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

در صورت تخلف مجرمین از حکم دادگاه، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه، برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می‌شود.

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکومین حاکی از اصلاح رفتارشان باشد، دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف کاهش دهد.

مطلب مشابه:
برای اولین بار: مجازات رسمی ممنوعیت داشتن سیم‌کارت

منبع:
خبرگزاری ایرنا

مجازات حیوان آزارها به خواندن اجباری یک کتاب
به این مطلب امتیاز دهید
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar