آقای رئیس جمهور، آینده کجاست؟

وقتی این مطلب نوشته می‌شد، تصور این بود، که شما خواننده گرامی آن را در زمان آینده می‌خوانید، اما آنچه تا این نقطه [۰] خواندید، مربوط به لحظاتی پیش است و گذشته‌ای است که در گذشته است! مشکل ما این است که هر چه تندتر می‌دویم، به آینده نمی‌رسیم، اما وقتی توقف می‌کنیم و به گذشته فکر می‌کنیم، درمی‌بابیم که آنچه که گذشت، همان آینده‌ای بود که برای رسیدنش تند می‌دویدیم و به آن نمی‌رسیدیم!آقای رئیس جمهور، آینده کجاست؟

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در توییترش، در ارتباط با سفرهای خارجی اخیرش نوشت:

«توافقات صورت‌گرفته، نویدبخش آینده‌ای روشن در روابط دوجانبه است.»

همانجا یکی از کاربران، به نام فرید، از ایشان پرسیده:

«می‌شه لطفا بفرمایید: این «آینده» کجاست؟ ما که آینده گذشتگان بودیم، حالا شدیم گذشته آیندگان!»

 

لطفا راهنمایی کنید
لطفا یک دانای ریش سفیدی که نزدیک‌بین نباشد به ما بگوید که:

آینده همان گذشته است، یا گذشته همان آینده است؟

آقای رئیس جمهور، آینده کجاست؟
به این مطلب امتیاز دهید

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar