والابای پاتل: بلندترین و کوتاه‌ترین تندیس جهان

این هفته در ایالت گجرات هندوستان بلندترین مجسمه جهان رونمایی شد، تندیسی از والابای پاتل به ارتفاع ۲۴۰ متر.

والابای پاتل: بلندترین و کوتاه‌ترین تندیس جهان

والابای پاتل، که در هند به «مرد آهنین» ملقب است، سیاست‌مدار و از بنیانگذاران کشور هند امروزی بود که در جریان استقلال هند، نقش بزرگی در اتحاد ۵۰۰ ایالت خودمختار و تشکیل کشور هند داشت.

بلندترین مجمسه جهان
بلندترین مجسمه جهان، مجسمه والابای پاتل با ارتفاع ۱۸۲ متر بعلاوه پایه ۵۸ متری آن است که در مجموع ۲۴۰ متر ارتفاع دارد.

والابای پاتل: بلندترین و کوتاه‌ترین تندیس جهان

بلندترین مجسمه پس از آن، تندیس یا مجسمه بهار معبد بودا در چین با ارتفاع ۱۵۳ متر می‌باشد که ۲۵ متر آن پایه و ۲۰ مترش تاج و تخت می‌باشد.

سومین مجمسمه از نظر بلندی، مجسمه آزادی در آمریکا با ارتفاع ٩۳ متر می‌باشد که ارتفاع پایه آن ۴۷ متر است.

 

کوتاه‌ترین مجمسه جهان
کوتاه‌ترین مجمسه جهان اثر هنرمندی هندی با نام جیوان جدهاو [Jeevan Jadhav] می‌باشد که تندیسی از والابای پاتل را با نوک مداد ساخته است!

والابای پاتل: بلندترین و کوتاه‌ترین تندیس جهان

کارهای دیگری از این هنرمند:

والابای پاتل: بلندترین و کوتاه‌ترین تندیس جهان

والابای پاتل: بلندترین و کوتاه‌ترین تندیس جهان

منبع:
ویکیپدیا
اینستاگرام Jeevan Jadhav

والابای پاتل: بلندترین و کوتاه‌ترین تندیس جهان
2.3 (46.67%) 3 votes

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar