چرا برخی از کارکنان اموال محل کارشان را می‌دزدند؟

آیا تا به حال شده که شما از محل کارتان چیزی را بلند کنید، یا از امکانات آنجا استفاده شخصی کنید؟

چرا برخی از کارکنان اموال محل کارشان را می‌دزدند؟نتیجه یک نظرسنجی در کشور کانادا نشان می‌دهد که در یک شرکت تولیدی لوازام اداری که خودکار جدیدی تولید کرده بود، تمامی کارکنان حداقل یک خودکار را از محل کارشان کش رفته‌اند، و نتیجه تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از کارمندان، دستشان برسد، لوازم اداری محل کارشان را می‌دزدند یا از امکانات اداری سوء استفاده می‌کنند!

این دزدی‌های کوچک سالانه صدها میلیارد دلار خسارت ببار می‌آورد و پرسش این است که چه چیز موجب می‌شود تا افراد تحصیل‌کرده دله دزدی کنند.

چرا برخی از کارکنان اموال محل کارشان را می‌دزدند؟

پاسخ را احتمالا همه کارمندان و کارکنان اداری و غیره می‌دانند: نارضایتی و طلبکاری!

این افراد معتقدند که حق آنان توسط مدیران و صاحب کارها ضایع می‌شود و کمتر از آنچه که مستحق آن هستند به آن‌ها حقوق و مزایا داده می‌شود و در مقابل این بی‌عدالتی حق خود می‌دانند که هر چیزی را که بتوانند کش بروند و از اموال اداری و عمومی و مقام و موقعیت‌شان به نفع خودشان بهره ببرند.

به عبارتی این دزدهای کوچولو معتقدند که آنچه می‌ربایند مال خودشان است و حلال می‌باشد!

چرا برخی از کارکنان اموال محل کارشان را می‌دزدند؟
مسئله این است: کش رفتن یا کش نرفتن!

عقیده شما چیست؟

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments