تمامی اعتراض کنندگان آزاد شدند و…

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، در مورد بازداشتی‌های حوادث اخیر گفت که بازداشتی‌ها سه گروه «آمرین» و «احساساتی‌ها» و «اعتراض کنندگان» هستند، که گروه سوم تا دیروز آزاد شدند و گروه دوم امروز یا فردا آزاد می‌شوند.

تمامی اعتراض کنندگان آزاد شدند و...بهروز نعمتی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته درباره بازداشتی‌های اعتراضات اخیر و برگزاری جلساتی در این زمینه گفت:

«بازداشتی‌ها سه گروه هستند. یک گروه عاملین اصلی و آمرین که طراحی اعتراضات و آتش زدن اماکن عمومی را بر عهده داشتند و اقدام به ساختارشکنی کردند. این افراد کمتر از صد نفر هستند و طبق خواسته مردم، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی باید شدیدا با آنها برخورد شود.

گروه دوم تحت تاثیر قرار گرفتند و از روی غفلت و احساسات در این اعتراضات حضور داشتند که جمعیت آنها هفت هشت برابر نیروهای اولیه است که این افراد ظرف امروز و فردا با وثیقه یا تعهدنامه آزاد می‌شوند.

گروه سوم کسانی هستند که اعتراضاتی در مورد مسائل معیشتی و اقتصادی و موضوعات مختلف داشتند. تعداد اینها هم به اندازه گروه دوم است و تقریبا همه این افراد تا دیروز بعد از ظهر آزاد شده و تعیین تکلیف شدند.»

به گفته بهروز نعمتی رقم کل بازداشتی‌ها بین ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ نفر بوده و علت دقیق نبودن آمار به این دلیل است که برخی از آنها در دو ضابط پاسخگو بودند و نامشان در هر دو آمار نهاد‌ها ثبت شده است.

منبع:
خبرگزاری ایسنا

تمامی اعتراض کنندگان آزاد شدند و…
5 (100%) 1 vote
Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar