چگونه آدم‌ها و گربه‌ها را تنبیه کنیم!

هر چند که هنوز هم بعضی‌ها به مجازات خشن معتقدند و آدم‌های خطاکار را می‌زنند و به زندان می‌اندازند، اما عاقلان دانند که این تنبیه‌ها مجرمان را نه نیکوکار می‌کند و نه به راه راست هدایت، پس چاره کار چیست؟

چگونه آدم‌ها و گربه‌ها را تنبیه کنیم!

عاقلان می‌گویند چاره کار ایجاد امکاناتی است که باعث شود فرد خطا و جرم نکند، امکاناتی مثل وضعیت اقتصادی خوب و مناسب آدمیزادگان و در کنار آن بالا بردن سطح سواد و آموزش و فرهنگ!

اما گربه‌های خانگی را چطور تنبیه کنیم؟
عاقلان در این باره می‌گویند تنها راه و شیوه درست تشویق کردن است، یعنی راه راست را نشانشان بدهیم و برای هر گام مثبت تشویق‌شان کنیم!

اما کم عقل‌های مهربان چه می‌گویند؟
کم عقل‌های مهربان در مورد تنبیه گربه‌ها می‌گویند: «یک نوشته بیندازید دور گردن گربه‌ها و رفتار زشتشان را در این نوشته بنویسید تا خجالت بکشند»!

چگونه آدم‌ها و گربه‌ها را تنبیه کنیم!

Share this page to Telegram

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar