شرایط و چگونگی دریافت ۵ میلیون تومان وام ضروری بازنشستگان

صندوق بازنشستگی کشوری امروز خبر داد که بازنشستگان و موظفین محترم مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند اقدام به ثبت درخواست وام ضروری به مبلغ ۵ میلیون تومان نمایند. بر اساس این خبر، پس از اعلام اسامی متقاضیان واجد شرایط، مبلغ وام بر اساس اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران واریز و مراتب با پیام کوتاه به اطلاع وی خواهد رسید.

شرایط و چگونگی دریافت ۵ میلیون تومان وام ضروری بازنشستگان

ضوابط و شرایط دریافت وام ضروری بازنشستگان

«۱ – اعتبار وام هر استان بر اساس توزیع فراوانی بازنشستگان و موظفین آن استان تعیین می‌گردد.

۲ – مبلغ وام پنجاه میلیون ریال می‌باشد و فقط به حساب متقاضی دربانک صادرات که درسیستم احکام درج شده و ازاین حساب حقوق بازنشستگی / وظیفه دریافت می‌نماید‌، واریز خواهد شد.

۳ – پرداخت اقساط وام ۳۶ ماهه با کارمزد سالیانه ۴ درصد می‌باشد.

۴ – متقاضیانی که آخرین وام دریافتی آنان تسویه شده است، مجاز به ثبت نام می‌باشند.

۵ – متقاضیانی که از تاریخ صدور بازنشستگی آنها بیش از یکسال گذشته است، مجاز به ثبت نام می‌باشند.

۶ – وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می‌شوند، مجاز به ثبت نام نمی‌باشند.

۷ – متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردیده است، مجاز به ثبت نام نمی‌باشند.

۸ – فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر می‌تواند از وام استفاده نماید. لذا متقاضی می‌بایست پس از دریافت <<فرم تعهد وراث>> و تکمیل آن توسط سایر وارث، فرم را جهت تایید در اختیار مدیریت‌های صندوق در مرکز استان قرار دهد.

۹ – لازم به ذکر است تکمیل فرم <<تعهد وراث>> برای وظیفه بگیران بیش از یک نفر الزامی است.

۱۰- تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تایید مدیریت‌های صندوق بازنشستگی در مرکز استان درخواست ثبت نام کننده در لیست متقاضیان وام ضروری قرار خواهد گرفت.

۱۱ – درخصوص وراث صغیر و محجور، اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران درهنگام دریافت وام می‌بایست ارائه گردد.

۱۲ – ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ایران و شماره تلفن همراه الزامی است.

۱۳ – تسویه حساب قبل از پایان اقساط وام ضروری دریافتی، مشمول مقررات مالی بانک خواهد بود.

۱۴ – ثبت نام در سامانه، حقی را برای دریافت وام به متقاضی ایجاد نخواهد کرد.»

نشانی اینترنتی برای ثبت و درخواست وام:

http://www.cspf.ir/Loan97/LoanRegisteration97/Default.aspx

شرایط و چگونگی دریافت ۵ میلیون تومان وام ضروری بازنشستگان
به این مطلب امتیاز دهید

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar