چرا خبری از باران‌های مهندس باران‌ساز نیست؟!

روزهایی که از آسمان ایران باران می‌بارید مهندسی با نام «ش پ» ادعا می‌کرد که باران‌های بهاری و زمستانی را او ایجاد کرده، و «ما می‌توانیم آن قدر بارندگی ایجاد کنیم که تمامی‌ سدهای کشور پر بشوند»!

چرا خبری از باران‌های مهندس باران‌ساز نیست؟!

بسیاری از ایرانیان نیز هواخواه و پای بند او شدند و گفتند او مردی است که از آلمان آمده، از دانشگاه هانوفر آلمان، و آلمانی‌ها دروغ نمی‌گویند!

مردی که از باران آمد
اما با گرم شدن هوا و توقف باران‌ها، و نیاز بیش از پیش این خاک به آب و باران، باران‌های آن مرد ناپدید شدند، تا در زمان مناسب که آسمان ابری شود و از آسمان باران ببارد، او نیز بیاید و بگوید این باران‌ها به فرمان او باریده‌اند!

حال اگر از هواخواهان او بپرسید چرا اینک که نیاز شدیدی به آب و بارندگی داریم ایشان بارانی نمی‌باراند، حتما خواهند گفت که در حال حاضر مهندس ما بر شما نادانان غضب فرموده‌اند و شلنگ و لوله‌ و آنتش نیز به همچنین!

منبع:
خبرگزاری مهر

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments