فارست گامپ و جادوی عشق در درمان بیماری‌ها

نمی‌دانم شما چقدر به قدرت عشق ایمان دارید، ولی من فکر می‌کنم عشق و عاشقی واقعی را فقط در قصه‌ها و فیلم‌ها می‌شود یافت و نمونه‌ درمان با عشق را در فیلم فارست گامپ!

فارست گامپ و جادوی عشق در درمان بیماری‌ها

ماجرای پسری با پاهای کم‌توان
در بخش کودکی فیلم فارست گامپ، فارست گامپ، پسر هفت هشت ساله کند ذهنی را می‌بینم که مشکل در راه رفتن دارد و به توصیه پزشکش پاهایش را مقید به میله‌ و داربست فلزی کرده‌اند.

فارست گامپ و جادوی عشق در درمان بیماری‌ها

در یکی از روزها، بچه‌های محل به او فحش می‌دهند و بطرفش سنگ پرتاب می‌کنند و زمینش می‌زنند.

جنی، دختر بچه‌ای که فارست عاشقش است، به او می‌گوید: «بدو فارست، بدو!»

فارست گامپ و جادوی عشق در درمان بیماری‌ها

فارست شروع به دویدن می‌کند و در حال دویدن جادوی عشق او را شفا می‌دهد، آن اسکلت فلزی در هم می‌شکند و او با چنان سرعتی می‌دود که بچه‌های شرور دوچرخه سوار به گردش نیز نمی‌رسند!

فارست برای کتک نخوردن فرار نمی‌کند، این جادوی عشق است که او را مسحور می‌دهند تا جلوی دختری که عاشقش است و از او می‌خواهد بدود، با پای کم‌توانش تندتر از باد بدود!

من به قدرت عشق اعتقاد ندارم، اما اگر شما اعتقاد دارید، آنقدر تند بدوید که تمامی مشکلات را پشت سر بگذارید، اینجوری شاید دنیا برای بقیه نیز زیباتر شود!

فارست گامپ و جادوی عشق در درمان بیماری‌ها

عاشق شوید و عاشق بمانید!

 

***

فارست گامپ
فارست گامپ فیلمی آمریکایی محصول سال ۱۹۹۴ است که برپایهٔ رمانی به همین نام اثر وینستون گروم ساخته شد.

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar