سلفی با مونا لیزا

تفاوت کشیدن تابلوی مونالیزا با سلفی گرفتن با مونالیزا تفاوت چند سال با چند ثانیه است.

شاید اگر زمان لئوناردو دا وینچی، موبایل دوربین دار اختراع شده بود و مونالیزا از خودش سلفی می‌گرفت، لبخندش اینقدر محبوب و مشهور نمی‌شد، شاید هم می‌شد!

سلفی با مونا لیزا

وقتی سلفی‌های دوستداران مونالیزا را می‌بینید به این پرسش فکر کنید که برای سلفی بگیرها چه چیزی اهمیت بیشتری داشته: خودشون، مونالیزا، یا لئوناردو دا وینچی؟!

سلفی با مونا لیزاسلفی با مونا لیزاسلفی با مونا لیزاسلفی با مونا لیزاسلفی با مونا لیزا

مطلب مرتبط: شوخی با مونالیزا

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments