گاهی نتیجه خرید اینترنتی دور از انتظار است

دختر خانمی، از فروشگاه آنلاین آمازون، یک صندلی برای اتاقش سفارش می‌دهد، و وقتی پستچی سفارش او را می‌آورد، متوجه می‌شود که صندلی خریداری شده بسیار دور از انتظارش است!

گاهی نتیجه خرید اینترنتی دور از انتظار استگاهی نتیجه خرید اینترنتی دور از انتظار استگاهی نتیجه خرید اینترنتی دور از انتظار است

وقتی از این خانم ایراد گرفتند چرا توضیحات کالای سفارش شده را نخواندی، گفت من قیمتش را که دیدم آن را پسندیدم و سفارش دادم.

یک نفر دیگر هم در توییتر برای این خانم عکس زیر را فرستاد و نوشت از میز وسط پیتزا در کنار صندلی‌تون استفاده کنید!

گاهی نتیجه خرید اینترنتی دور از انتظار است

نتیجه: امان از دست فروشنده‌های مرد!

***

یک آقا پسری، از همان فروشگاه آنلاین آمازون، زیرپوش رکابی سفارش می‌دهد و وقتی پستچی سفارش او را می‌آورد، و او زیرپوش را می‌پوشد متوجه می‌شود که اندام خودش بسیار دور از انتظارش است!

گاهی نتیجه خرید اینترنتی دور از انتظار استگاهی نتیجه خرید اینترنتی دور از انتظار است

نتیجه: آقایان خریدشان را بدهند خانم‌ها برایشان انجام دهند!

 

 

منبع:
توییتر
فیسبوک

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments