خیابان‌گردی: دوچرخه‌سواری در پیاده‌رو!

در خیابان‌های سرشار از آلودگی صدا و هوا قدم می‌زدم که خانم دوچرخه‌سواری را دیدم که در پیاده‌رو دوچرخه‌سواری می‌کرد، و زنگ دوچرخه‌اش را به صدا در می‌آورد که یعنی: «بروید کنار، تا من رد شوم»!

خیابان‌گردی: دوچرخه‌سواری در پیاده‌رو!

بد نیست برای این خانم و دیگر دوچرخه‌سواران یادآوری کنیم که:

طبق قانون:

  • پیاده‏‌رو، بخشی جداشده از خیابان است که در امتداد آن واقع‌شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است.
  • عبور موتورسیکلت و موتورگازی و دوچرخه‌سوار از پیاده‌رو و وسط دستجات، بازار و نقاط شلوغ ممنوع است.

گواهینامه دوچرخه‌سواری
چند دهه پیش دوچرخه‌ها پلاک داشتند و دوچرخه‌سوارها مجبور به داشتن گواهینامه بودند و گرفتن گواهینامه این حسن را داشت که دوچرخه‌سوارها با قوانین رانندگی آشنا شوند! متاسفانه امروز نیازی به داشتن گواهینامه برای دوچرخه‌سواری نیست.

کلاه ایمنی
طبق قانون «رانندگان و سرنشینان هرنوع موتورسیکلت و دوچرخه موتوردار باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده نمایند.»، هر چند قانون الزامی برای استفاده از کلاه ایمنی برای دوچرخه‌سواران قرار نداده، اما استفاده از کلاه ایمنی، و حتی بازوبند ایمنی و زانوبند ایمنی و دستکش، شرط عقل و احتیاط است!

خیابان‌گردی: دوچرخه‌سواری در پیاده‌رو!

پیاده‌روهای شهر ما
فقط دوچرخه‌سواران نیستند که وارد حریم پیاده‌روندگان می‌شود، موتورسیکلت‌سواران و رانندگان خودرو نیز روزانه مزاحم عابران پیاده می‌شوند.

متاسفانه پلیس راهنمایی و رانندگی، توان و نیرو و همت عالی را ندارد تا با این مجرمان و قانون‌شکنان برخورد کند.

متاسفانه، با تکرار جرم و قانون‌شکنی مداوم، بسیاری با وجودیکه قانون و حقوق افراد را می‌دانند، قانون شکنی می‌کنند و برای حقوق دیگران احترامی قائل نیستند!

پیاده رو
علاوه بر آلودگی صوتی و آلودگی هوا، پیاده‌روهایی زشت و ناهماهنگ و غیر استاندارد و سرشار از پستی و بلندی و چاله و چوله و گاه لغزنده داریم.

متاسفانه شهرداری توان یا همت عالی را ندارد، تا حتی از جیب مالکان خانه‌ها و مغازه‌ها و ادارات و غیره، پیاده‌رو‌ها را ساماندهی دهد و بهبود و جذابیت بخشد، در شهری که آلودگی هوا بحرانی است!

خیابان‌گردی: دوچرخه‌سواری در پیاده‌رو!

گوسفند نباشیم!
گوسفندها قانون را رعایت نمی‌کنند، چون مغز کوچکی دارند و توانایی فهم و درک قانون را ندارند.

انسان‌ها مغز بزرگی دارند و می‌دانند که رعایت قانون به نفع همه است، اما خودخواهی و خودشیفتگی‌شان باعث می‌شود تا قانون‌ را رعایت نمی‌کنند.

 

مطلب مرتبط:
خیابان‌گردی…

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar