دوست داشتنی ِ اندیشه فولادوند

اولین پست اینستاگرامی خانم اندیشه فولادوند شاعر و بازیگر در سال جدید تصویر یک لیسه است و این نوشته:
«دوست داشتنی»!

دوست داشتنی ِ اندیشه فولادوند

نمی‌دانم چه چیز لیسه دوست داشتنی است، اما بد نیست به همین مناسبت کمی بیشتر در مورد لیسه‌ها بدانیم!

لیسه

لیسه نوعی حلزون است که صدف ندارد، اما پوست ضخیمی دارد که گاهی برود لایش.

لیسه به انگلیسی: Slug
لیسه به عربی: بزاق
لیسه به فارسی: حلزون بدون صدف؛ ظاهرا به لیسه، راب و راب خانگی هم می‌گویند و جماعتی از آدمیان وجود دارند که این نوع موجودات، حیوان خانگی‌شان است.
البته تعجبی هم ندارد، در زندگی آپارتمان نشینی کم‌صداترین و کم‌خرج‌ترین و ارزان‌ترین حیوانی که می‌شود تهیه کرد همین لیسه‌ها هستند!

لیسه پلنگی تا ۲۰ سانتی‌متر درازا دارد.
لیسه پلنگی تا ۲۰ سانتی‌متر درازا دارد.

تولید مثل لیسه‌ها [+۱۸]
تولید مثل لیسه‌ها یک کمی خر تو خر است! این موجودات، هر کدامشان هم نر هستند و هم ماده، و هر کدامشان هر دو نوع آلت را دارند!

وقتی دو لیسه عاشق هم می‌شوند و برای بقای نسل هماغوش می‌شوند همزمان همدیگر را باردار می‌کنند!

خوب فکر کنید چیزی بدی هم نیست که خانم‌ها بتوانند برخی از آقایون پرمدعا را بارور کنند تا اینها هم مزه بارداری و مادر شدن را بچشند!

البته لیسه‌ها ۹ ماه صبر نمی‌کنند و بچه زا نیز نیستند و چند روز بعد از این بده بستان عجیب‌شان، چاله‌ای روی زمین حفر می‌کنند و حدود سی تخم می‌گذارند در آنجا، و تمام! نخود نخود هرکه رود خانه خود!

بدتر و وحشتناک‌تر

لیسه موزی
لیسه موزی

نوعی لیسه وجود دارد به نام لیسه موزی، که گاهی موقع عملیات بده بستان، آلت محترم مردانه‌اش در بدن خانم به دام می‌افتد و راه نجات فقط آن است که این یکی یا اون یکی یا هر دو، آلت بدبخت را بجوند و از هم جدا شوند و تمام! نخود نخودچی هر که رود خانه خود! البته اونیکه که کوتاه‌تر شده، بقیه عمرش خانمانه زندگی می‌کند!

بیشتر بدانیم
لیسه‌ها تا ۱۵ سال عمر می‌کنند!
تخم لیسه‌ها می‌توانند تا یکسال همچنان در حالت تخم بمانند و در شرایط مناسب لیسه شوند!
لیسه‌ها با بدنشان بو می‌کشند!
لیسه‌ها مانند کوسه‌ها، این توانایی را دارند که با از دست دادن هر دندان، دندان جدیدی بوجود آورند و هر لیسه در طول عمرش نزدیک به ۲۷ هزار دندان درمی‌آورد!
لیسه‌ها می‌توانند به تنهایی تکثیر شوند اما ترجیح می‌دهند این کار را با فرد دیگری انجام دهند!
خون لیسه‌ها سبز رنگ است.
اگر لیسه‌ها یکی از شاخک‌های حسی خود را از دست دهند، در عرض چند ماه یکی دیگر در می‌آورند.
لیسه‌ها می‌توانند خود را ۲۰ برابر طولشان درازتر کنند!
لیسه‌ها بدون آب و رطوبت خشک می‌شوند.

و…
اندیشه فولادوند

اندیشه جان، حالمون را بهم زدی با اون نوشته‌ و عکس و حیوانت در این روز اول سالی! خدا آخر و عاقبت ما و شما را در این سال نو بخیر بکند!

منبع: slugbell.com/wikipedia.org

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar