کودک کنجکاو: چرا برف سفیده؟

آیا برف سفید است؟

کودک کنجکاو: چرا برف سفیده؟

کودک جان، عروسک بدست و متعجب آمد و پرسید: «پدر جان، چرا برف سفید است؟»

کودک کنجکاو: چرا برف سفیده؟

پدر جان با آمادگی کامل، موبایلش را در آورد و پاسخ داد: «فرزند جان، این عکس را ببین و بگو برف چه رنگی است.»
کودک به عکس نگاه کرد و با تعجب گفت: «سبز؟»

کودک کنجکاو: چرا برف سفیده؟

پدر گفت: «آفرین. حالا به این عکس نگاه کن و بگو برف چه رنگی است.»
کودک به عکس نگاه کرد و با تعجب گفت: «زرد؟»

کودک کنجکاو: چرا برف سفیده؟

پدر گفت: «آفرین. حالا این عکس را ببین و بگو برف چه رنگی است.»
کودک به عکس سوم نگاه کرد و با تعجب گفت: «سرخ؟»

کودک کنجکاو: چرا برف سفیده؟

پدر پرسید: «خب کودک جان، چه نتیجه‌ای می گیریم؟»
کودک گفت: «پدر جان، نتیجه می‌گیریم که برف همه رنگ است!»

پدر جان گفت: «نه فرزند دلبند. نتیجه می‌گیریم که برف رنگ ندارد و هر نوری که رویش بتابد، برف به رنگ آن نور دیده می‌شود و چون نور خورشید سفید است ما برف را سفید می‌بینیم!»

کودک کنجکاو: چرا برف سفیده؟

کودک کمی فکر کرد و پرسید: «اما پدر نازنین، خورشید زرد رنگ است، گاهی هم نارنجی و قرمز می‌شود.»
پدر گفت: «نه عزیزم، نور خورشید ترکیبی از تمام رنگ هاست و به همین دلیل رنگش سفید است، اما در اثر نور آبی ناشی از جو زمین، ما خورشید را به رنگ سفید نمی‌بینم، مگر روزهایی که در هوا گرد و غبار شدید وجود دارد، اما خورشید در عکس‌هایی که توسط فضانوردان گرفته می‌شود، سفید رنگ است.»

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments