حمید بقایی: حق بیکاری و پیری و ازکارافتادگی برای همه

دولت موظف است برخورداری از تأمین اجتماعی و برخورداری از خدمات و حمایتهای مالی مرتبط را برای تمامی افراد کشور تأمین کند.

حمید بقایی: حق بیکاری و پیری و ازکارافتادگی برای همهبه گزارش دولت بهار حمید بقایی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

یکی از مواردی که در جامعه کنونی ما به حاشیه رفته است، جایگاه و منزلت خانه‌داری و ارج نهادن به مقام مادر و زن خانه‌دار می‌باشد. زنان خانه‌دار که وظیفه اصلیشان اداره امور زندگی است و از نظر اقتصادی در بهروه وری و ارزش افزوده سهیم هستند، کمتر از هر قشری موردتوجه دولت واقع شده‌اند و با وجود اینکه کار پر زحمت خانه‌داری بر عهده آنهاست شاغل به حساب نمی‌آیند.

زنان خانه‌دار پس از سی سال کار در خانه باید حقوق بازنشستگی دریافت کنند

زن خانه‌دار در اقتصاد کشور، اقتصاددانانی گمنام هستند، چرا که در یک خانواده، مردان پس از ۳۰ سال کار کردن حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، ولی زنان خانه‌دار پس از ۳۰ سال همچنان مشغول کار کردن در منزل هستند و کار آنها تمامی ندارد.

زن خانه‌دار بیمه بازنشستگی ندارد و علیرغم این که خانه‌داری ارزش افزوده اقتصادی بالایی در جایگاه خود دارد، فعالیتش دیده و محاسبه نمی شود. به همین علت یک انتظار بحق و قانونی از رئیس جمهور دوازدهم و دولت وی آن است که خانه‌داری را یک شغل محسوب و نسبت به اجرای طرح بیمه زنان خانه دار همانند سایر مشاغل اقدام نماید.

معتقدم خانه‌داری هم باید شغل محسوب گردد و در صورت کسب رای اعتماد مردم در انتخابات ریاست جمهوری، به امید خدا یکی از مهمترین برنامه‌های اینجانب اجرای طرح بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار کشور عزیزمان ایران خواهد بود.

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments