چند تی‌شرت بهاره ۲۰۱۷

تی‌شرت کتانی مشکی با خط‌های زرد
YELLOW AND BLACK TRIMS

چند تی‌شرت بهاره ۲۰۱۷

تی‌شرت کتانی سفید با خطوط مشکی
ALL-OVER PRINT, WHITE COTTON

چند تی‌شرت بهاره ۲۰۱۷

تی‌شرت کتانی مشکی
ALL-OVER PRINT, RED COTTON

چند تی‌شرت بهاره ۲۰۱۷

منبع: dior.com

 

تی‌شرت آی ام
T-shirt I’M

چند تی‌شرت بهاره ۲۰۱۷

تی‌شرت منجق‌دوزی
Embroidered t-shirt

چند تی‌شرت بهاره ۲۰۱۷

تی‌شرت راه راه
Striped t-shit

چند تی‌شرت بهاره ۲۰۱۷

منبع: antoniomarras.com

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments