دست درازی هنرمندانه در نشان‌های راهنمایی و رانندگی

سلت ابراهام [یا همان ابراهیم خودمان] هنرمندی فرانسوی است که دوست دارد تابلوها و علائم راهنمایی را انگولک کند!

دست درازی هنرمندانه در نشان‌های راهنمایی و رانندگیدست درازی هنرمندانه در نشان‌های راهنمایی و رانندگیدست درازی هنرمندانه در نشان‌های راهنمایی و رانندگی

گالری‌های اروپایی و حتی ژاپنی برای کارهای این هنرمند دست و پا می‌شکنند اما مقامات پلیس دلخوشی از نصب تابلوی‌های این نوع هنر در کوچه و خیابان شهرها ندارند!

دست درازی هنرمندانه در نشان‌های راهنمایی و رانندگی

این سخن حکیمانه از اوست:
«اگر دنیا یک سیب سرخ زیبا بود، آیا کرم بودن جرم می‌شد؟» [ترجمه بهتری سراغ دارید؟]

«If the world is a beautiful red apple, then the prohibition is the worm?»

دست درازی هنرمندانه در نشان‌های راهنمایی و رانندگی

اگر خواستید کارهای بیشتری از این هنرمند ببینید سری به اینستاگرامش بزنید: cletabraham

دست درازی هنرمندانه در نشان‌های راهنمایی و رانندگی

سایت به روز نیوز

لطفا بنویسید که درباره نوشته فوق چه نظری دارید:

avatar