تصاویری از ماه‌گرفتگی در شهرهای مختلف دنیا

ابر ماه چیست؟

وقتی ماه در حالت بدر به نزدیک‌ترین فاصلهٔ خود از زمین می‌رسد و درخشان‌تر و بزرگتر از همیشه دیده می‌شود، ماه‌افروختگی یا اَبَرماه (سوپرمون) روی می‌دهد. این اتفاق در هر ۴۱۲ روز یک بار پیش می‌آید.

خسوف چیست؟

خسوف یا ماه‌گرفتگی هنگامی روی می‌دهد که زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد و سایه زمین بر روی ماه بیافتد.

تصاویری از ماه‌گرفتگی در شهرهای مختلف دنیا

ابر ماه خونین چیست؟

این پدیده هنگامی روی می‌دهد که خسوف با پدیده «ابرماه» همزمان شود.

هنگام خسوف کره زمین بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد و سایه کره زمین به دلیل آن دسته از رنگ‌های طیف نور خورشید که موج بلندتری دارند همراه با رنگ آجری بر روی کره ماه دیده می‌شود. به همین دلیل همزمانی پدیده ابرماه با ماه گرفتگی به «ابرماه خونین» معروف شده است.

ابر ماه آبی خونین

چهارشنبه سی و یکم ژانویه، بخشی از ساکنان زمین، شاهد دو پدیده شگرف «ابرماه خونین» و «ماه آبی» بودند.

این ماه گرفتگی در برخی از نقاط کره زمین از جمله قاره آفریقا، بخش‌هایی از اروپا و نیز آمریکای جنوبی قابل مشاهده نبود.

خرافات و باورها
برخی عقیده دارند که رابطه‌ای میان ماه کامل و رفتارهای خشن و مجرمانه و خودکشی و صرع و بیماری‌های روانی و عادت ماهانهٔ زنان وجود دارد، هر چند هیچ دلیل علمی در تأیید این موارد در دست نیست.

منبع:
یورو نیوز
ویکیپدیا

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments