برچسب: إرهابي

دستگیری عامل انتحاری پی‍ش از منفجر کردن کمربندش

دستگیری عامل انتحاری پی‍ش از منفجر کردن کمربندش

نیروهای اطلاعاتی لبنان موفق شدند فردی را که با هدف منفجر کردن خود قصد ورود به قهوه خانه‌ای در خیابان «الحمراء» بیروت را داشت، بازداشت کنند. قهوه خانه‌ کوستا زمانی که فرد انتحاری قصد داشته خود را در آن منفجر کند، پر از جمعیت بوده است. این فرد که «عمر العاصی» …

ادامه