برچسب: ابرماه

تصاویری از ماه‌گرفتگی در شهرهای مختلف دنیا

تصاویری از ماه‌گرفتگی در شهرهای مختلف دنیا

ابر ماه چیست؟ وقتی ماه در حالت بدر به نزدیک‌ترین فاصلهٔ خود از زمین می‌رسد و درخشان‌تر و بزرگتر از همیشه دیده می‌شود، ماه‌افروختگی یا اَبَرماه (سوپرمون) روی می‌دهد. این اتفاق در هر ۴۱۲ روز یک بار پیش می‌آید. خسوف چیست؟ خسوف یا ماه‌گرفتگی هنگامی روی می‌دهد که زمین بین …

ادامه