برچسب: اتومبیل

خودروی گمشده‌

خودروی گمشده‌

خودروی گمشده‌ای که پس از ۲۰ سال پیدا شد مرد ۷۶ ساله آلمانی ساکن فرانکفورت، دو دهه پیش و پس از اینکه فراموش کرد اتومبیلش را در پارکینگ ساختمانی پارک کرده، به پلیس مراجعه کرد و گزارش داد که خودرویش به سرقت رفته است. برای دو دهه ماشین فراموش شده …

ادامه