برچسب: احسان علیخانی

گزارش «ر.ش» درباره «م.م» و «ا.ع» و…

گزارش «ر.ش» درباره «م.م» و «ا.ع» و…

در جریان پرونده موسسه ثامن الحجج که هستید. این نوع موسسات با تبلیغ و فریب، مردم را به سپرده گذاری و دریافت سود کلان دعوت می‌کنند و بعد از همان پول مردم، یعنی همان سپرده‌ها، مقداری را به عنوان طعمه به مردم می‌دهند و از بقیه پول‌های جمع آوری‌شده هزینه‌ها …

ادامه