برچسب: اخبار جعلی

چرا خبرهای جعلی سریع‌تر از خبرهای واقعی پخش می‌شوند؟

چرا خبرهای جعلی سریع‌تر از خبرهای واقعی پخش می‌شوند؟

چرا خبرهای جعلی و شایعات بدون اساس سریع‌تر از خبرهای واقعی در فضای مجازی پخش می‌شوند؟ چون مردم خبرهای غیر عادی و عجیب و غریب را دوست دارند و جذابیت خبرهای غیر عادی و غلو شده باعث می‌شود تا مردم اینگونه خبرها را با دیگران به اشتراک بگذارند و بازنشر …

ادامه