برچسب: اخته کردن

انتخاب بین بد و بدتر پس از اخبار تجاوز

انتخاب بین بد و بدتر پس از اخبار تجاوز

پس از انتشار خبرهایی در مورد تجاوز در دانشگاه و تجاوز در دبیرستان و تجاوز در مدرسه و تجاوز در باشگاه آموزشی، مردم گرامی ایران باید بین بد و بدتری که توضیح می‌دهیم یکی را انتخاب کنند! از آنجا که حادثه خبر نمی‌کند و پیشگیری بهتر از ندامت بعد از …

ادامه