برچسب: اداره اوقاف شهرستان ری

این‌ امامزاده جعلی است! نخیر نیست!

این‌ امامزاده جعلی است! نخیر نیست!

وکیل دادگستری پس از ۱۱ سال برو و بیا، از دادگاه حکم جعلی بودن امامزاده را می‌گیرد، اما رئیس اداره اوقاف اصرار دارد که امامزداده جعلی نیست. حق با کیست؟ اول سخن اوقافی‌ها را بشنویم و بعد برویم سراغ وکیل و حکم تخریب امامزاده: امامزاده عبدالله(ع) به گزارش سایت بروز …

ادامه