برچسب: ارتباط با ارواح

احضار ارواح کار دستشان داد

احضار ارواح کار دستشان داد

به گزارش دیلی میل دو نوجوان در کشور پرو با استفاده از لوح احضار ارواح [ویجا] و با کمک دستورالعمل یک کتاب، قصد احضار روح و ارتباط با ارواح را داشتند که دچار غش و تشنج می‌شوند. گفته می‌شود این دو نوجوان هیچ اعتقادی به لوح احضار ارواح نداشتند و …

ادامه