برچسب: ارز تک نرخی

دلار دولتی و سیاست به مرگ بگیر

دلار دولتی و سیاست به مرگ بگیر

از ۲۱ فروردین ماه سال ۹۷، دولت دلار را تک نرخی خواند و برایش قیمت ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد، و با وجودیکه هشدار داد که خرید و فروش دلار با قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان قاچاق و غیر قانونی است، این روزها دلار چند هزار تومان گران‌تر از این نرخ …

ادامه

باز دلار را تک نرخی کردند

باز دلار را تک نرخی کردند

دلار را بار دیگر تک نرخی کردند، اما آیا دلار تک نرخی می‌ماند؟ بار دیگر تصمیم گرفته شد که قیمت دلار را دستور از بالا تعیین کند، شیوه‌ای که پیشتر نیز آزموده بودند و سیر صعودی دلار از ۷۰ ریال تا ۴۲۰۰۰ ریال نشان می‌دهد که مشکل و راه حل …

ادامه