برچسب: ازدواج با مردان سالمند

تفاوت آمار ازدواج پیرمردان و پیرزنان ایران

تفاوت آمار ازدواج پیرمردان و پیرزنان ایران

چرا مردان سالمند بیشتر ازدواج می‌کنند؟ سیف‌الله ابوترابی سخنگوی ثبت احوال کشور می‌گوید: «در طول ۹ ماهه اول امسال ۱۰۷۶ ازدواج ثبت شده مربوط به زنان سالمند بالای ۶۰ سال و ۷۸۱۲ ازدواج مربوط به مردان بالای ۶۰ سال است»! در سال گذشته نیز در ۹ ماهه اول ۱۱۷۴ خانم …

ادامه