برچسب: ازدواج در تهران قدیم

تهران قدیم و آداب عجیب ازدواج

در گذشته‌ای نه چندان دور، دیدار دختر و پسر قبل از جاری‌ شدن صیغه عقد، غیرممکن بود! در تهران قدیم، پیدا کردن زنی که شوهرش فقط یک زن داشت کار مشکلی بود! گذاشتن مغز خر را داخل شیرینی و خوراندن آن به داماد برای کودن کردنش! به گزارش ایسنا، روزنامه …

ادامه