برچسب: تعیین جنسیت جنین بدون سونوگرافی

با جوش شیرین جنسیت نوزاد خود را پیش‌بینی کنید

با جوش شیرین جنسیت نوزاد خود را پیش‌بینی کنید

خانم‌های باردار می‌توانند بدون سونوگرافی و با آزمایشی ساده، و به کمک جوش شیرین بفهمند که نوزاد آن‌ها پسر است یا دختر. مردم همیشه کنجکاوند که بدانند که بچه‌ای که در شکم زنان رشد می‌کند پسر است یا دختر. امروزه به کمک سونوگرافی به آسانی می‌شود از جنسیت کودک پیش …

ادامه