برچسب: خانه‌داری

یک روز برای بزرگداشت زنان خانه‌دار

یک روز برای بزرگداشت زنان خانه‌دار

سوم نوامبر روز زنان خانه‌دار است. منظور از زنان خانه‌دار کسانی نیستند که خانه دارند، بلکه کسانی هستند که در خانه کار می‌کنند، آشپزی و رُفت و روب و بچه‌داری. این روز بر تمامی این دسته زنان مبارک! خدا قوت! خانه‌داری یک شغل ۲۴ ساعته است، بدون حقوق و مزایا …

ادامه