برچسب: خانه عنکبوت

مجازات مطالعه کتاب «خانه عنکبوت» بجای حبس

مجازات مطالعه کتاب «خانه عنکبوت» بجای حبس

در حکمی غیر عادی ، جوانی به جرم مزاحمت تلفنی به دستور دادگاه محکوم به خواندن کتاب خانه عنکبوت و ارائه خلاصه بخش سوم این کتاب شد. البته خواندن این کتاب تنها مجازات این فرد نیست، او باید روایت نقل شده از امیرالمومنین (ع) را حفظ کند، بنر عذرخواهی از …

ادامه