برچسب: خانواده پر چمعیت

بزودی فرزند بیست و دوم این خانواده به دنیا می‌آید

بزودی فرزند بیست و دوم این خانواده به دنیا می‌آید

خانواده رادفورد، بزرگترین خانواده انگلیسی می‌باشند، این زن و شوهر انگلیسی دارای ۲۱ دختر و پسر بیرون آمده و یک فرزند بزودی بیرون خواهد آمد می‌باشند و به همین مناسبت در کشورشان رکوردشکن هستند! در ماه مه سال ۱۹۸۹ خانم سو رادفورد [Sue Radford] در سن ۱۴ سالگی اولین نوزادش …

ادامه