برچسب: خبر جنوب

خبر جنوب کلینتون را رئیس جمهوری امریکا کرد!

خبر جنوب کلینتون را رئیس جمهوری امریکا کرد!

روزنامه خبر جنوب چاپ شیراز برای ساعاتی هیلاری کلینتون را رئیس جمهوری منتخب امریکا کرد! روزنامه خبر جنوب که یکی از پر تیراژترین روزنامه‌های جنوب کشور است تیتر یک امروز خود را به پیروزی هیلاری کلینتون و رئیس جمهور شدن اولین زن در آمریکا اختصاص داد. این روزنامه چند ساعت …

ادامه