برچسب: خبر قدیمی

بار دیگر پای قطع شده پلیس فداکار را قطع کردند!

بار دیگر پای قطع شده پلیس فداکار را قطع کردند!

ساعت ۷ صبح امروز ۹ اسفند ۹۶، سایت رکنا خبر داد که: «یک مامور پلیس در راه انجام وظیفه و در عملیات تعقیب و گریز دزد پاهایش را روی ریل قطار از دست داد. تاریکی شب همه جا حتی حول و حوش قطار عادی «تهران – اهواز» را فرا گرفته …

ادامه