برچسب: خداوند

دستگیری فردی که ادعای خدایی می‌کرد

دستگیری فردی که ادعای خدایی می‌کرد

مدعی مقام الهی فرمان عذاب الیم صادر نمود: «عذاب سختی در انتظار همه کسانی است که از امر و دستورات من سرپیچی می‌کنند و همه باید از من اطاعت کنند، چنانچه از دستوراتم اطاعت نکنند دچار عذاب سختی خواهند شد»! سایت میزان خبر داد: «طبق گزارش‌های واصله به دادستانی پاکدشت …

ادامه