برچسب: خروج غیر قانونی

دستگیری دو نفر در مرز بازرگان

دستگیری دو نفر در مرز بازرگان

معمولا افراد، به صورت غیرقانونی و قاچاق از کشور ما خارج می‌شوند. در مهرماه با کشف یک زن و سه مرد که در داخل بار کامیونی که به ترکیه می‌رفت، گزارش شد که این ششمین محموله قاچاق انسان است که در سال‌جاری توسط مأموران گمرک و از داخل بار کامیون …

ادامه